Elevhälsan, ett samlat stöd - Region Norrbotten

3609

Elevhälsa - Södertälje kommun

Vår arbetsgrupp består av en skolhälsovårdsöverläkare och utvecklingsledare som arbetar på uppdrag av skolans rektorer. Vi arrangerar såväl  Som elev i någon av Vännäs skolor kan du vända dig till elevhälsan om du till gentemot alla kommunens skolor och förskolor på uppdrag av rektorer inom  Kartlägga elevers lärmiljö på uppdrag av rektor. • Fungera som kvalifcerad samtalspartner och rådgivare i arbetslaget utifrån peda- gogiska frågor. • Skapa en  Rektor uppdateras fortlöpande kring elever i behov av särskilt stöd av elevhälsoteamet.

  1. Römer matratzen
  2. Statlig inkomstskatt procent

3. 4. PROFESSIONSBESKRIVNINGAR. 4. 4.1 Rektor. 4.

Nyckelord: Elevhälsa, förväntningar, handledning, kommunikation, professioner, uppdrag. Place, publisher, year, edition, pages 2012.

Elevhälsa - Kävlinge kommun

Rektor har särskilt ansvar för elever som behöver särskilt stöd. Om en  I det arbetet ska rektor ta hjälp av elevhälsan om det inte är uppenbart att det inte behövs. Elevhälsans uppdrag är, enligt Skollagen.

Rektors uppdrag i elevhälsan

Barn- och elevhälsan : Östra Göinge kommun

10 § får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten. Själva uppdraget att göra en utredning kan rektorn delegera till någon i personalen på skolenheten, eller så kan rektorn själv utföra denna. Rektor har då ansvar att se till att elevens situation utreds skyndsamt. Utredningens syfte är att ge underlag för att förstå vari elevens svårigheter består och vilka åtgärder som behöver sättas in.

4. PROFESSIONSBESKRIVNINGAR. 4. 4.1 Rektor. 4. 4.2 Skolkurator. 21 jan 2021 Teamet består av rektor, skolsköterska, skolkurator, specialpedagog/ speciallärare.
Lidl rågsved

För att förvalta de ofta begränsade resurser som elevhälsans kompetenser utgör, behöver skolledare och rektorer ha en plan för hur de ska nyttja kompetenserna och den samlade elevhälsan. Enkla strukturer och rutiner ökar sannolikheten för att elevhälsan ska arbeta med hälsofrämjande skolutveckling. Specialpedagog Helena Wallberg reflekterar och problematiserar kring Rektorer Rektor har ansvar för skolans inre organisation och skall leda och samordna elevhälsans insatser på skolan (se bilaga 2). För varje skolenhet ska det finnas en rektor som leder och samordnar det pedagogiska arbetet vid skolenheten. Rektorn ska också särskilt verka för att utveckla utbildningen och därmed också elevhälsan. ling av elevhälsan inom Barn- och utbildningsförvaltningen.

Rektor ska också verka för att utveckla utbildningen och elevhälsan. Rektor beslutar även om sin enhets inre organisation. Gemensamt uppdrag Elevhälsans personal, lärare och rektor har ett tydligt gemensamt uppdrag att stödja alla elevers utveckling mot både kunskapsmål och sociala mål, både de som lätt når målen och de i behov av särskilt stöd. Törnsén, Monika(2013). Rektors ledning och styrning av elevhälsan.
Din tai fung feedback

Rektors uppdrag i elevhälsan

Välkommen till vårt team! ARBETSUPPGIFTERNu söker vi en biträdande rektor på 50%. Som biträdande rektor för Kronängsskolans elevhälsa arbetar du i nära samarbete med rektor, elevhälsoteamet och skolans lärare. Du ingår i skolledningen med särskilt ansvar för skolans elevhälsoarbete och rapporterar till rektor. Elevhälsans uppdrag. Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att bevaka att skolan bidrar till att skapa goda och trygga uppväxtvillkor.

Både barnet och du som förälder kan besöka eller kontakta elevhälsan. Ni kan också ha kontakt tillsammans. Ni kan också ensamma eller tillsammans få rådgivning på telefon. Det kostar inget att gå dit. Enligt skollagen 2 kap.
Boxholmsostens vänner

egen handsprit med rödsprit
wincc scada
jobba pa oljeplattform norge
valutaomvandlare tjeckisk krona
650 huf to gbp
chefsjobb västerås

Barn -och elevhälsoplan - Marks kommun

I socialstyrelsen vägledning för elevhälsan sammanfattas elevhälsans uppdrag utifrån generella och individuella  den övergripande planeringen av elevhälsans arbete. • på rektorns uppdrag genomföra psykologiska utredningar och bedömningar av elever  Om jag förstod Jonas rätt så är det INGEN sekretess för de resultat vi kommer fram till när rektor ger mig och/eller skolläkaren ett uppdrag som  Detta görs i samverkan med rektorer i förvaltningen, externa aktörer såsom Genom barn- och elevhälsans uppdrag sätts sambandet mellan  Rektor har särskilt ansvar för elever som behöver särskilt stöd. Den centrala elevhälsoplanen bygger på skollagen där elevhälsans uppdrag och funktion  skolan”. (Lars H Gustafsson, ”Elevhälsa börjar i klassrummet”) rektors förståelse av hur elevhälsans uppdrag behöver samordnas med utbildnings- och  Ta bort hinder för lärande, utveckling och hälsa.