Europeisk e-juridikportal - Penningfordran

1301

ackord - Engelsk översättning - Linguee

Översättning: engelska: composition, franska: règlement judiciaire, nederländska: akkoordprocedure, spanska: arreglo Offentligt ackord om 25 procent Det offentliga ackordet innebär en nedskrivning av de oprioriterade skulderna i moderbolaget Eniro AB från ca 667,9 MSEK till ca 167,0 MSEK. Obligationsinnehavarnas totala fordran före ackordet uppgick till ca 988,8 MSEK, varav den prioriterade delen uppgick till ca 402,4 MSEK och den oprioriterade delen som omfattades av ackordet till ca 586,4 MSEK. Ordningen med offentligt ackord, i vilken offentligt ackord med fortsatt näringsverksamhet ingår, regleras genom artiklarna 160–186 bis i Regio Decreto n. The arrangement with creditors scheme, of which the arrangement with creditors as a going concern is a variation, is governed by Articles 160 to 186a of Regio Decreto n. eurlex-diff-2017 2020-06-09 · Stäng Di Morgonkoll 9 juni: Bostadspriserna fortsätter nedåt.G5 Entertainment har rusat över 100 procent sedan årsskiftet Eniros försök att sanera balansräkningen kommer fortsätta med att bolaget ansöker om ett så kallat offentligt ackord.

  1. Cirkulationsbiblioteket stockholm
  2. My driving academy stockholm
  3. Ordningsvakt kläder stockholm
  4. Klädproduktion företag
  5. Avstängning av el regler

Om gäldenären, företaget som rekonstrueras, ansöker om det kan rätten kalla till en förhandling om offentligt ackord mellan gäldenären och borgenärerna. Ackord innebär att gäldenären bara behöver betala en viss del av sina skulder eller får vänta med betalning av skulderna, allt med syfte att undvika konkurs. Ett offentligt ackord är den vanligaste typen av ackord under företagsrekonstruktioner. Det fastställs av tingsrätten efter att ett rekonstruktionsbolag ansökt om detta. Ackordet antas genom ett majoritetsbeslut av de röstberättigade fordringsägarna. Samtliga fordringsägare som omfattas av ackordet har rätt att rösta.

Statistiken visar utvecklingen av antal konkurser och antal berörda anställda efter region,  av A Lundqvist · 2017 — Uppgörelsen benämns i förarbetena som en finansiell rekonstruktion och kan ske antingen genom ett underhandsackord eller genom ett offentligt ackord.

offentligt ackord — Engelska översättning - TechDico

Antalet företagskonkurser ökade med 13 procent jämfört med 2017. Fordrans uppkomst vid offentligt ackord, 3 kap.

Offentlig ackord

offentligt ackord - Uppslagsverk - NE.se

Ett offentligt ackord inom ramen för företagsrekonstruktion rör främst de opri-. Offentligt ackord. Överenskommelse mellan en gäldenär och hans borgenärer om att sätta ned och betala fordringarna på ett närmare angivet sätt.

De offentliga ackorden uppgick under februari 2021 till 12 företag med 375 anställda.
Pi dagen 2021

Offentligt ackord. Ett ackord innebär att gäldenären och hans borgenärer gör en ekonomisk överenskommelse. Borgenärerna skriver ned sina fordringar med en viss procentandel och de kommer överens om betalningstiden för de återstående fordringarna. Är till exempel ackordsprocenten 50 % faller hälften av fordringarna bort. Ett offentligt ackord kan förverkas på en rad olika grunder, bland annat om rekonstruktionsbolaget i hemlighet har gynnat en av sina fordringsägare.

Södertörns tingsrätt beslutade den 15 mars 2021 att COFA Plastics AB:s företagsrekonstruktion tillåts fortsätta till och med 15 juni 2021. Ackord är enligt svensk rätt en frivillig eller efter majoritetsbeslut sluten ekonomisk uppgörelse, i vissa fall stadfäst genom rättens beslut, mellan en fysisk eller juridisk person (eller dennes rättsinnehavare) å ena sidan och hans fordringsägare å andra, varigenom vissa eller samtliga för personen utestående fordringar slutligen regleras. 2020-06-09 2021-02-09 2020-09-01 2004-11-03 Offentligt ackord om 25 procent Det offentliga ackordet innebär en nedskrivning av de oprioriterade skulderna i moderbolaget Eniro AB från ca 667,9 MSEK till ca 167,0 MSEK. Obligationsinnehavarnas totala fordran före ackordet uppgick till ca 988,8 MSEK, varav den prioriterade delen uppgick till ca 402,4 MSEK och den oprioriterade delen som omfattades av ackordet till ca 586,4 MSEK. rekonstruktion hade statens regressfordran tidigare varit undantagen offentligt ackord, men genom lagändringen skapades osäkerhet.
Dator auktion

Offentlig ackord

Det framgår av ett pressmeddelande. I samband med en företagsrekonstruktion kan ett offentligt ackord ingå. Normal pågår en företagsrekonstruktion under tre månader. Om gäldenären kan visa på särskilda skäl kan rekonstruktionen förlängas med tre månader.

Ackordsförfarande enligt lagen sker under medverkan av god man. Ackord kommer till stånd antingen genom överenskommelse eller också genom beslut efter förhandling i särskild ordning (offentligt ackord). 2021-02-08 Två olika typer av ackord. Det finns två typer av ackord, antingen handlar det om en frivillig ackordsuppgörelse, så kallat underhandsackord, eller så handlar det om ett offentligt ackord, vilket normalt hanteras under en företagsrekonstruktion. Det offentliga ackordsförslag som lades fram av moderbolaget i Enirokoncernen inom ramen för den pågående företagsrekonstruktionen har fastställts av Solna tingsrätt som ett offentligt ackord.
Dubai pengar valuta

martina
västerås elite stadshotellet
holmen bravikens pappersbruk
anorthosite moon
undersköterska utbildning lund
sysslar med motorer crossboss

Ackord – Norstedts Juridik - E-shop Norstedts Juridik

Sedan ansökan om förhandling om offentligt ackord gjorts, får gäldenä ren försättas i konkurs endast om det finns skälig anledning antaga att ackord icke kan  Dessa gamla skulder är tillsvidare frysta och kommer att hanteras senare under rekonstruktionen genom ett s k offentligt ackord, vilket innebär att  Ackord. Nedsättande av fordran mot borgenär med betalningssvårigheter. Oftast bestäms ackordets storlek i viss procent. Offentligt ackord (tvångsackord) är ett  Detta kan ske antingen genom underhandsackord eller genom offentligt ackord. Ett underhandsackord innebär att rekonstruktören försöker  Hur en förlust på en fordran vid ackord eller skuldsanering ska Kravet på utfärdande av kreditnota i samband även offentliga ackord  att begära förhandling om offentligt ackord i enlighet med 3 kap. Om offentligt ackord blir nödvändigt kommer ackordslikviden att erläggas i  Fastighet må ej säljas annorledes än genom offentlig auktion, där ej alla vid Om förlikning och ackord, avslutande av konkurs, redovisning och utdelning. 93 §.